BUREAU

Studio B Central is een bureau voor Architectuur en Stedenbouw. Onze projecten concentreren zich op ontwerpen voor bestaand stedelijk gebied.

Door verschillende redenen zal het compacter maken van steden in de toekomst steeds belangrijker worden. Die redenen zijn bijvoorbeeld duurzaamheid, sociale samenhang, efficientie en het behouden of vergroten van kwaliteiten. We werken momenteel aan studies waarmee we de urgentie en de voordelen van het investeren in de bestaande stad aan willen tonen.

Het verdichten van de bestaande stad is per definitie een complexe opgave. Zelfs als er nog veel ruimte is in de stad spelen er altijd vele belangen. Verdichten gaat altijd ten koste van bepaalde kwaliteiten zoals zonlicht, groen, vrij uitzicht of privacy. Het bieden van compenserende kwaliteiten is dan ook altijd een centraal thema bij verdichtingsopgaven.

Studio B Central ziet het als een missie om te komen met ontwerp-oplossingen die onze steden compacter en tegelijk leefbaarder maken. Deze oplossingen zijn elke keer weer anders, omdat ze geheel moeten worden afgestemd op de context.

Studio B Central, ontwerpen met liefde voor de stad!

  • Studio B Central is een bureau voor Architectuur en Stedenbouw. Onze projecten concentreren zich op ontwerpen voor bestaand stedelijk gebied.

    Studio B Central is an office for Architecture and Urban Design. Our core business is to design plans for existing urban areas.