Zuidplein/Motorstraatgebied, Rotterdam

Team: Tim de Bruijn, in samenwerking met Maira Bos en Jielis van Schijndel
Opdrachtgever: Project in kader van Academie van Bouwkunst Rotterdam

Ten oosten van het Zuidplein in Rotterdam-Zuid ligt het Motorstraatgebied. Dit is een rommelig gebied met een zeer lage ruimtelijke kwaliteit. Er zitten bedrijven, woningen, kantoren, een ziekenhuis en scholen. Een zeer divers stedelijk programma maar het leidt nu niet tot een levendig stedelijk gebied.

Voor de transformatie van die gebied in een van de belangrijke Rotterdamse sub-centra hebben we een transformatieconcept ontwikkeld. Functies worden gestapeld, en wel zo dat ze elkaar versterken. Scholen in combinatie met bedrijven en voorzieningen die stageplekken kunnen leveren. Ouderenwoningen in combinatie met het ziekenhuis. Gedeelde sportvoorzieningen voor scholen en bewoners.

Om de transformatie op gang te brengen zijn er key projects gekozen. Dit is sloop en nieuwbouw van de mbo-school en verplaatsing van het Theater Zuidplein naar het Zuidplein. Bij de bouw van de mbo-school wordt er een combinatiegebouw gemaakt met tal van voorzieningen als voorbeeld voor de rest van de wijk. Hiermee worden ook andere locaties in de wijk vrijgespeeld voor nieuwe ontwikkelingen, omdat bedrijven kunnen verhuizen naar de nieuwbouw.

Bovenop de gebouwen worden ‘luchtgebonden gezinswoningen’ gerealiseerd. Dit zijn gezinswoningen in een groen landschap bovenop de verschillende verzamelgebouwen. Een veilige omgeving met bovendien een prachtig uitzicht over de stad.

Ruimtelijk is er in de huidige situatie sprake van een doolhof. Met de huidige functies is dat een probleem. Als ruimtelijk concept hebben we echter ook een doolhof aangehouden, maar door de nieuwe voorzieningen is dat geen probleem meer. Belangrijk is verder dat de alle pleinen in het gebied gekoppeld zijn aan een functie, zoals aan het theater, aan een school, of aan horeca. Dit voorkomt nutteloze lege ruimtes.

Buiten de transformatie is er voor gezorgd dat de relatie met knooppunt Zuidplein sterk is verbeterd. Doorgaand verkeer op de Pleinweg gaat door een tunnel onder het gebied. Hierdoor is er een veel betere oversteekbaarheid. Daarnaast is er een doorsteek gemaakt door het bestaande winkelcentrum met een groot plein in de open lucht boven het busstation. Hierdoor is er een aantrekkelijke en veilige route van het Motorstraatgebied naar metrostation Zuidplein, en vormen Motorstraatgebied en knooppunt Zuidplein uiteindelijk samen het Hart van Zuid.

  • Studio B Central is een bureau voor Architectuur en Stedenbouw. Onze projecten concentreren zich op ontwerpen voor bestaand stedelijk gebied.

    Studio B Central is an office for Architecture and Urban Design. Our core business is to design plans for existing urban areas.