Tim de Bruijn

Tim de Bruijn is stedenbouwkundig ontwerper. Hij heeft de Bachelor Stedenbouw en is nog bezig met het behalen van een Mastertitel op de Academie van Bouwkunst Rotterdam. Hij heeft in de afgelopen jaren op diverse plekken werkervaring opgedaan. Tijdens de bachelorstudie heeft hij stage gelopen bij Rietveld Architects in New York en bij de dS+V Gemeente Rotterdam (afdeling centrum). Na de studie heeft hij ruim een jaar als assistent ontwerper bij dS+V Gemeente Rotterdam gewerkt voor verschillende gebieden van de stad. Dit ging met name om bestaand stedelijk gebied buiten het centrum. Daarna heeft hij anderhalf jaar bij KuiperCompagnons gewerkt in de Van Nellefabriek in Rotterdam. Hier heeft hij ervaring opgedaan met grootschalige plannen in binnen- en buitenland en ook met de processen die daarbij komen kijken. Vervolgens heeft hij een jaar bij BVR Adviseurs gewerkt. Hier heeft hij meegewerkt aan verschillende complexe opgaven in bestaand stedelijk gebied op diverse locaties in Nederland. Vervolgens heeft hij een paar maanden een werkstage gedaan bij De Zwarte Hond en een studie gedaan naar de stadscentra van Vancouver en Hamburg in vergelijking met die van Rotterdam. Op dit moment werkt hij naast zijn werk voor Studio B Central als publieksvoorlichter bij stadspromotiecentrum Rotterdam.info. Hier geeft hij onder andere voorlichting over architectuur en stedenbouw in Rotterdam aan bewoners, bezoekers en groepen.

  • Studio B Central is een bureau voor Architectuur en Stedenbouw. Onze projecten concentreren zich op ontwerpen voor bestaand stedelijk gebied.

    Studio B Central is an office for Architecture and Urban Design. Our core business is to design plans for existing urban areas.