Kindvriendelijk Oud Crooswijk, Rotterdam

 

Team: Tim de Bruijn
Opdrachtgever: Project in kader van Academie van Bouwkunst Rotterdam
Jaar: 2009

Oud Crooswijk is een woonwijk ten noordoosten van de Rotterdamse binnenstad. De woonwijk wordt gedomineerd door sociale woningbouw uit de stadsvernieuwings periode. Door het eenzijdige aanbod is er een probleem voor het draagvlak van sommige voorzieningen.

De ambitie in dit plan is om een kindvriendelijke wijk te maken in hoge dichtheid. De hoge dichtheid is van belang voor het voorzieningenniveau en logisch door de centrale ligging nabij de binnenstad. Er is gebruik gemaakt van typologien die hoogbouw en grondgebonden woningen op een slimme manier combineert. Gezinnen wonen met name in de laagbouw, de hoogbouw is hoofdzakelijk bedoeld voor andere doelgroepen. In het plan is 40% van de woningen grondgebonden laagbouw. Hierdoor is een flink aantal gezinnen voor de wijk haalbaar. Ondanks de hoge dichtheid voelt de wijk hierdoor aan als een laagbouw woonmilieu.

Een deel van de gesloopte sociale woningbouw komt terug in de nieuwbouw. Vaak is dit op de hoeken en in de hoogbouw.

Parkeren is voor een belangrijk deel opgelost in de blokken, vaak half verdiept. Straten zijn extra breed met brede stoepen, zo mogelijk gelegen op de zonkant van de straat. Ook is er in de straten ruimte voor bomen en groen. De grondgebonden woningen hebben vaak een kleine voortuin. Dit zorgt voor een goede overgang tussen openbaar en prive. Verder zijn er tal van voorzieningen voor gezinnen zoals 2 scholen, speelplaatsen, kinderopvang, sportvoorzieningen etcetera.

In totaal zal de dichtheid na realisatie van het plan uitkomen op een kleine 20.000 inwoners per vierkante kilometer. De Crooswijkseweg zal meer nog dan nu de ruggengraat van de wijk vormen, met voorzieningen voor de bewoners. Een belangrijke historische lijn in de stad blijft hiermee behouden.

 

  • Studio B Central is een bureau voor Architectuur en Stedenbouw. Onze projecten concentreren zich op ontwerpen voor bestaand stedelijk gebied.

    Studio B Central is an office for Architecture and Urban Design. Our core business is to design plans for existing urban areas.