Lijnbaan Groene Vallei, Rotterdam

Team: Hernando Arrazola, Tim de Bruijn, Stefan Klingens
Opdrachtgever: eigen initiatief
Jaar: 2011

De Lijnbaan in Rotterdam was de eerste autovrije winkelstraat van Europa. Het is een icoon van de moderne wederopbouw van Rotterdam, en daarom ook inmiddels benoemd tot Rijksmonument. Bovendien is het de belangrijkste winkelstraat van Rotterdam, samen met de Beurstraverse (Koopgoot).

Er zijn echter ook problemen, zoals de ruimtelijke kwaliteit en met de levendigheid. De Lijnbaan en omgeving hebben niet de binnenstedelijke uitstraling die de bezoeker verwacht in de binnenstad van een metropool. Er is gebrek aan stedelijke intimiteit. Er is veel ruimte, maar op een aantal plekken wordt die ruimte leegte. Dit is met name het geval bij de expeditiestraten achter de winkels. Dit zijn ook onveilige plekken en ze zorgen voor overlast bij omwonenden. Dit is schrijnend omdat de Lijnbaan voor een belangrijk deel imagobepalend is voor Rotterdam. Een Lijnbaan met een slecht imago is slecht voor het imago van Rotterdam.

In de afgelopen jaren zijn er een aantal plannen geweest om het Lijnbaangebied te transformeren en intensiveren. Deze plannen stuitten echter op veel weerstand van omwonenden en de ‘architectuurwereld’ in Rotterdam. Daarom vormen monumentaliteit, handhaven van de winkelstraat en de belangen van de bewoners de uitgangspunten voor ons Lijnbaanplan.

In ons plan wordt niets gesloopt, en het concept gaat er vanuit dat we alleen op gemeentelijke grond bouwen. We hangen een nieuw groen landschap boven de expeditiestraten, die overhangen boven de winkels. Dit groene landschap is via landschappelijke trappen verbonden met de groene hoven. Op het landschap, boven de winkels, worden woningen gebouwd. De bevoorrading van de winkels blijft zoals die nu is, alleen dan inpandig. Parkeren gebeurt daarboven, in twee lagen tussen het nieuwe landschap en de bevoorrading.

Voor de opzet van de woningen is uitgegaan van losse modules waarmee een grote diversiteit aan woningen mogelijk is, van kleine studio’s voor starters tot volledige gezinswoningen. Elke woning heeft een eigen groene buitenruimte. Het landschap is gemeenschappelijk groen voor de bewoners. Hierin zijn ook gemeenschappelijke voorzieningen mogelijk. De verschillende stukken landschap zijn verbonden via loopbruggen.

Op deze manier slagen we erin om ongeveer 150 woningen toe te voegen aan het gebied, zonder woningen te slopen. De Lijnbaan wordt van monofunctioneel multifunctioneel. De sociale veiligheid neemt toe. De Lijnbaan krijgt meer stedelijke intimiteit doordat er mensen boven wonen. Vanaf de straat zal het aandoen als een groene vallei door de vele groene dakterrassen.

De monumentaliteit van de Lijnbaan blijft in tact, er wordt een nieuwe – 21e eeuwse – laag toegevoegd met respect voor het bestaande. Door dit concept wordt de Lijnbaan weer een voorbeeld op het gebied van vernieuwende architectuur en stedenbouw en krijgt daardoor hernieuwde waarde voor de stad. Het gebied werpt daarmee een negatief imago van zich af. Bovendien biedt het plan een nog niet bestaand innovatief woonmilieu aan, dat mensen aan de stad kan binden.

Dit project is op eigen initiatief opgezet. Op dit moment onderzoeken we de mogelijkheden om ‘Lijnbaan Groene Vallei’ verder te brengen.

  • Studio B Central is een bureau voor Architectuur en Stedenbouw. Onze projecten concentreren zich op ontwerpen voor bestaand stedelijk gebied.

    Studio B Central is an office for Architecture and Urban Design. Our core business is to design plans for existing urban areas.