Spangmaker, Rotterdam

 

The world is too small for walls

Team: Tim de Bruijn i.s.m. Dirk Verhagen, Laura de Bonth (Urban Synergy) Martijn Niehof, Wanne Verweij (KuiperCompagnons)
Opdrachtgever: Stichting Spangmaker
Type: I
deeënprijsvraag

Jaar: 2007

Spangen en de Van Nellefabriek zijn twee verschillende, naast elkaar fungerende werelden. Ze hebben beide een landelijke uitstraling. De Van Nelle Fabriek als kantoor en congreslocatie en Spangen met Het Kasteel van voetbalclub Sparta. Maar ze stralen dit nu niet op elkaar af. Zelfs als spoor en Horvathweg er niet zouden liggen is er geen enkele reden voor iemand uit Spangen om de Van Nellefabriek te bezoeken. Zonder kaartje of afspraak kom je er niet eens in. En wat valt er voor een werknemer uit de Van Nelle te zoeken in de stille woonstraten van Spangen? Vragen om vorm te geven aan de relatie tussen deze twee plekken is daarom in de eerste plaats vooral een vraag naar het creëren van de relatie zelf. Daarvoor zijn naar onze overtuiging geen kostbare en grootschalige ontwikkelingen nodig. Een drietal relatief eenvoudige ingrepen in zowel Spangen als op de Van Nelle locatie zou de geleidelijke ontwikkeling van deze relatie in gang kunnen zetten:

1. Het openbaar maken van de Van Nelle-locatie
Weg met de hekken. Het terrein van de Van Nelle wordt een openbaar park, en mensen kunnen langs de kade van De Schie flaneren.

2. Het mengen van functies
Creatieve bedrijven krijgen kleine studio’s in spangen, en delen van de Van Nelle worden geschikt gemaakt voor bewoning.

3. Het bieden van ruimte voor ontplooiing
Het terrein van de Van Nelle kan worden gebruikt voor evenementen voor bewoners van Spangen.

Eervolle vermelding
De jury besloot één eervolle vermelding te kiezen: ‘Het gaat om een inzending die een geloofwaardige functiemix biedt. De kruisbestuiving tussen creatieve entrepreneurs uit de Van Nelle Ontwerpfabriek en creatievelingen in de wijk Spangen wordt hier optimaal gestimuleerd. Aardig is de bottum up-aanpak, waardoor de gewenste ontwikkeling organisch kan ontstaan. Woonfuncties in de Van Nelle Ontwerpfabriek, zoals in deze visie verwoord, vindt de jury een tamelijk utopische mogelijkheid. Maar dat neemt niet weg dat deze inzending de integratie van de Ontwerpfabriek bij de wijk en bij de stad duidelijk propageert. De inzending kan ook beschouwd worden als een bijdrage om die integratie en de wisselwerking met de wijk op de agenda te krijgen. Daarom gaat de eervolle vermelding naar ‘The world is too small for walls’, omdat deze inzending duidelijk aangeeft hoe de wijk Spangen en de Van Nelle Ontwerpfabriek meer van elkaar kunnen profiteren.’

  • Studio B Central is een bureau voor Architectuur en Stedenbouw. Onze projecten concentreren zich op ontwerpen voor bestaand stedelijk gebied.

    Studio B Central is an office for Architecture and Urban Design. Our core business is to design plans for existing urban areas.